Registraties

Registraties

FVB

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen; de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Dans Therapie, Drama Therapie, Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie. www.vaktherapie.nl

NVDAT

De Nederlandse Vereniging voor Dans Therapie. www.nvdat.nl

SRVB

Het Register Vaktherapie waar vaktherapeuten zich kunnen aansluiten als ze voldoen aan bepaalde kwaliteiten. www.registervaktherapie.nl

Beroepsregistratie Vaktherapie: FVB/SRVB/NVDAT

Lid nr. 4787

Aangesloten zijn bij vakorganisaties betekent dat behandelingen door verschillende zorgverzekeraars worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Om te weten of je in aanmerking komt voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraar kun je kijken bij prijzen en vergoedingen. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met je verzekeraar. Vermeld dan dat je een VAKTHERAPIE consult wilt/hebt ondergaan.

AGB-Code

zorgverlener: 90-044215

OBPI/BBIE – BeNeLux / Bureau voor de Intellectuele Eigendommen.

www.boip.int
Inner Dance® Merk Depotnr. 1208470

Bewegingseducatie®

Registratienummer 887693

BMCA

Body-Mind Centering® Association www.bmcassociation.org

ISMETA

International Somatic Movement Education and Therapy Association www.ismeta.org